Sexuellt utnyttjad – hon ville tro att terapeuten ville göra gott

Sexuellt utnyttjad – hon ville tro att terapeuten ville göra gott