Josefin Wikström

Josefin Wikström

  • Terapeut och grundare av traumaanpassad yoga
  • Webbplats
Josefin Wikström är grundare av traumaanpassad yoga (TAY) Sverige och har över 18 år med praktisk erfarenhet av att arbeta med kroppsbaserade metoder vid trauma och psykiatriska sjukdomstillstånd inom organisationer som arbetar med utsatta människor, anstaltsmiljöer samt inom psykiatrin.

Håller klasser för interner

Josefin har praktiserat olika former av yoga de senaste 32 åren, där hon själv har upplevt effekterna för hennes egen hälsa. Josefin har fasta veckoklasser på anstalten Kumla och har arbetat med kvinnorna på anstalten Hinseberg i 14 år. Hon undervisar även internationellt vid anstalter i USA, Mexico, Europa, Indien och i Israel.

Prison Yoga Project

Hon är utbildad vid och har ett nära samarbete med tidigare The Trauma Centre in Boston numera Trauma Research Foundation grundat av Dr. Bessel van Der Kolk författaren till ”Kroppen håller räkningen”. Traumaanpassad yoga (TAY) Sverige finns med som rekommenderad metod i boken. Josefin och Prison Yoga Project är en del av Trauma Research Foundations terapeutiska allians.

Yogaterapeut inom vården och psykiatrin

Josefin är även licensierad behandlare inom den evidensbaserade metoden Trauma Centre Trauma Sensitive Yoga TCTSY-F samt utbildad vid The Minded Institute i London som godkänd terapeut av Yoga in Health Care Alliance och British Council of Yoga therapy som Lic. yogaterapeut för arbete inom vården och psykiatrin. Hon genomförde även under 2021 Global Trauma Certification Program med Harvard Medical School.

Samarbetar med Nora Kerekes

I Sverige samarbetar traumaanpassad yoga (TAY) med Nora Kerekes, professor i medicinsk vetenskap (psykiatri), doktor i neurovetenskap vid Högskolan väst i ett flertal pågående forskningsprojekt gällande den traumaanpassade yogans effekter.

Delaktig i nationella yogaprojekt

Josefin är skapare, personalutbildare och medskapare av stora nationella yogaprojekt inom kriminalvården - Krimyoga, H.M Prison and Probation services i Storbritannien, nationellt yogaprojekt inom rättspsykiatrin, BUP Upstate New York/BUP Örebro, HVB-verksamheten inom Humana och Statens Institutionsstyrelse, SiS.

Yogaterapi för kvinnor utsatta för trauma

Josefin Wikström är tillsammans med James Fox författare till boken "Freedom from the inside" som är rekommenderad av Trauma Research Foundation som yogaterapi för kvinnor utsatta för trauma. Boken publicerades i USA och Storbritannien 2020 och har distribuerats utan kostnad till anstalter internationellt.

Yoga som terapi i anstaltsmiljö

Josefin är även skapare till metoderna i boken "Yoga som terapi i anstaltsmiljö" publicerad i Mexico och Sydamerika på uppdrag av FN 2018 samt en arbetsbok med traumaanpassad yoga för Californiens fängelsesystem på uppdrag av CDCR och Prison Yoga Project.

Föreläser om yogans terapeutiska potential

Josefin är programansvarig, huvudutbildare och programutvecklare för Prison Yoga Projects trauma-informerade program i Europa. Hon föreläser om yogans terapeutiska potential i anstaltsmiljö i internationella sammanhang som vid House of Lords British Parliament, International Trauma Conference Boston USA och Yoga in Health Care conference i London.

Hon är även huvudlärare på Barnyoga.com och har skapat materialet till tonårsyoga- och certifieringsutbildningen.

Josefin Wikström - TCTSY-F, e-RYT 500, YACEP, RCYT, Yoga therapy for the mind, Yoga in Health Care Alliance, The Therapeutic Alliance of the Trauma Research Foundation - har gått följande utbildningar:

Traumatic Stress Studies- The Trauma Centre Boston
Trauma Centre Trauma Sensitive Yoga 300 Tim TCTSY-F
Global Trauma Certification Program, Harvard Medical School
Yogaterapeut- The Minded Institute London
Ashtanga Vinyasa Yoga- John Scott 500 tim
Jivamukti Yoga 300 tim
Brahmani Yoga School- 500 Tim
Ashtanga Vinyasa Yoga Sthalam 8 Mysore 300 tim