Leela Greethe Hansen: ”Vi yogalärare måste skapa vårt eget yrkesliv”...

Leela Greethe Hansen: ”Vi yogalärare måste skapa vårt eget yrkesliv”

yogafordig

helhetsakademin yogalärarutbildning

Göteborgs yoga centrum