Från självhat till en kärleksfull inställning till sig själv och andra...

yogi tea

yogi tea

Från självhat till en kärleksfull inställning till sig själv och andra

kristallrummet

yoga love

I am på Yogagalan

yinyogalärarutbildning