Yoga nidra

Yoga nidra är en enda lång djupavslappning och kan om den utförs på rätt sätt bland annat minska stressnivån i kroppen, motverka sömnproblem och effektivt behandla förlossningsrädsla. Här berättar Annica Skoglund om vad som utmärker yogaformen.

Då många känner sig stressade finns också ett stort behov av olika metoder för att komma ner i varv, komma till ro och koppla av. Mycket tyder på att intresset för de lugnare yogaformerna ökar dramatiskt. Yoga nidra är en populär metod för att nå djup avslappning.

Annica Skoglund, yogalärare som lär ut yoga nidra, använder yoga nidra när hon undervisar ungdomar och i ishtayoga.

– Det som är utmärkande för yoga nidra är att man ligger på golvet, så bekvämt som möjligt och med hjälp av lärarens instruktioner flyttar man sin uppmärksamhet från kroppsdel till kroppsdel. Det kallas för att göra rotationer.

Yoga nidra är ett bra komplement till annan fysisk träning som löpning, styrketräning eller cykling.

Obereonde journalistik i yogans värld

Ja tack, jag vill ha full tillgång till yogafordig.nu för 19 kr/mån.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev från Yoga för dig!

Hon menar att särskilt tonåringar är mycket hjälpta av avslappningstekniken som har sitt ursprung i den tantriska yogatraditionen.

Mellan vakenhet och sömn

Dess nuvarande form utarbetades av Swami Satyananda Saraswati på 1960-talet och syftet är att utan tankeansträngning hamna i ett medvetandetillstånd mittemellan vakenhet och sömn.

– Ungdomarna tycker att det är superskönt, det finns ingen annan grupp som behöver djupavslappningen mer.

I yoga nidra leder läraren deltagaren genom olika moment som ofta innefattar visualiseringar.

– Det finns forskning som visar att det sker många positiva förändringar i hjärnan när man utövar djupavslappning, och yoga nidra används till exempel av psykologer som Richard Miller i USA och hypnositörer som Nirlipta Tuli i England som terapeutiskt verktyg.

Inte detsamma som hypnos

Att det finns vissa likheter mellan yoga nidra och hypnos kan Annica Skoglund hålla med om.

– I realiteten finns vissa moment med i bägge formerna men det är ändå vitt skilda discipliner. När Satyananda var verksam 1964 tog han starkt avstånd från dem som försökte säga att yoga nidra är detsamma som hypnos. Det är inte konstigt med tanke på vad som hände under den tidsperioden. Strax innan Satyananda utvecklade yoga nidra utnyttjades hypnostekniken i underhållningssyfte och folk togs upp på scenen för att hypnotiseras offentligt, vilket fick ett dåligt rykte. Idag har den oseriösa stämpeln tvättats bort.

– Satyananda publicerade sin bok Yoga Nidra 1974 och det är tack vare honom som yoga nidra har blivit så stort. Idag utövas yoga nidra enligt hans tradition inom satyanandayoga men andra yogaformer har tagit inspiration därifrån och utvecklat yoga nidra vidare.

Vad är det då som händer, där i mellanrummet?

– Min uppfattning är att man kommer in i en dvala, mitt emellan att sova och att vara vaken. Man är medveten men kroppen sover eller är helt avslappnad.  Det handlar om att ge människor en chans att gå ner i varv för att få kroppens egna läkningsprocesser att gå igång.

Använder yoga nidra som avslutning

För Annica Skoglund har vägen fram till yoga nidra gått från satyananda till ashtangayogan och därefter på grund av några skador, till terapeutisk yoga och ishtayogan.

– I ishtayogan använder hon sig i sin undervisning av mjuka rörelser, andningstekniker och meditation eller yoga nidra som avslutning.

– För min egen del handlar det om att reglera stress, som är roten till många sjukdomar. Att som i yoga nidra vända sinnet inåt, låta kroppen ligga bekvämt och att plocka upp en intention är väldigt effektivt. Gör vi det tillsammans med rörelser i en mjukare vinyasa, som exempelvis ishta, blir det ett dunderpiller mot stress.

Visualisering återkommande inslag i yoga nidra

Hon berättar att det även är vanligt att läraren lägger in motsatsförhållanden i guidningen, en känsla av lätthet blir en kontrast till tyngd och så vidare. Att räkna andetagen, känna kontakten med underlaget och att visualisera är också återkommande inslag i yoga nidra.

– Jag känner ett stort välbefinnande med yogan, det behövs bara tio minuter sedan kickar välmåendet in direkt!

Yoga nidra passar för

  • Generellt sett så kan de flesta göra yoga nidra, det är därför som yogaformen är så bra. De som har svårt att ligga på golvet kan använda bolster och kuddar och utövarna kan ligga i restorativeposer. Det kan behövas om man har en kroppslig problematik, eller om någon är gravid.

Yoga nidra passar inte för

  • Enligt mina lärare är det risk för att visualiseringen i kombination med den avslappnade kroppen kan ge ”abreaktions”, det vill säga att något i yoga nidra utlöser en negativ effekt. Det kan vara underliggande trauman eller fobier. Därför är det viktigt att berätta det för läraren så att hon eller han får möjlighet att anpassa yogan. Att ligga i savasana är i princip omöjligt för den som varit utsatt för exempelvis sexuella övergrepp. Man bör inte köra bil direkt efter en yoga nidra-klass på grund av risken för nedsatt uppmärksamhet i trafiken.

5 skäl att utöva yoga nidra

  1. Kroppen får en chans till läkning.
  2. De allra flesta kan göra det.
  3. Laddar batterierna.
  4. Lite olika när det är bäst att göra det, jag gör det själv på morgonen och blir jättepigg, vissa gör det innan de somnar.
  5. Du kan göra det hemma, eller på jobbet, du kan skaffa skivor eller en app eller ladda ner nidror från webben, du behöver bara 15 minuters rast för en kortare yoga nidra.

Vill du bli lärare i yoga nidra?

Vill du fördjupa dig i yoga nidra, och kanske ta steget till att bli yogalärare, rekommenderar vi att du först läser vår artikel om fördjupningar och att tänka på när du ska välja yogalärarutbildning.