vinyasayoga

Vinyasayoga – ingen klass är den andra lik i fysisk och lekfull yogaform

Söker du en yogaform som är fysiskt utmanande men samtidigt lekfull? Då är vinyasayoga något för dig. Med sina flödande rörelser ger vinyasayoga utövaren variation och styrka.

Vinyasayoga är en flödande form av yoga och har sitt ursprung i hathayogan, men den innehåller även inslag från andra yogastilar, som exempelvis kundaliniyoga och ashtangayoga, med övningar gjorda för att skapa flexibilitet och balans i både kropp och sinne.

Det som skiljer vinyasayoga från hathayoga, är sättet att utföra asanas på.

Obereonde journalistik i yogans värld

Ja tack, jag vill ha full tillgång till yogafordig.nu för 19 kr/mån.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev från Yoga för dig!

Andning och flöde i rörelserna

Utmärkande för vinyasayoga är andningen, fokus på flöde i rörelserna, och hur man förhåller sig till livet.

Känner man sig exempelvis stressad kan jordande hatharörelser fungera som en motvikt, och känner man sig för stillastående kan ashtangayogans mer dynamiska och snabba rörelser kompensera tillståndet.

Det innebär att vinyasayogan har en bred palett av verktyg att tillgå för varje session.

Rörelser från olika traditioner

Vinyasayoga följer inte en fast serie av rörelser, utan låter olika rörelser från olika yogatraditioner vävas samman i en flödande sekvens som varierar från gång till gång.

Ett andetag rymmer flera olika rörelser

Även syftet, eller intentionen med varje klass, varierar. Andningen är central, och den länkar ihop rörelserna genom att deltagarna får stanna i positionerna lite längre.

Ett andetag rymmer flera olika rörelser. Du kanske flödar från krigare B, till krigare A, till trikonasana.

Yogaläraren kan anpassa till situationen

I vinyasa, som är sanskrit och betyder ungefär “att placera på ett särskilt sätt”, är positionerna inriktade på att skapa ett flöde på mattan, och lärarna kan improvisera utifrån vilket behov av rörelse som finns bland deltagarna för tillfället. Kullerbyttor ger glädje och sträcker ut ryggen, andningstekniker lugnar sinnet, och flödet av rörelser höjer pulsen.

Jämfört med en hathayogaklass håller en vinyasayogaklass ett lite högre tempo. Hathayoga utförs oftast i ett lugnare tempo där man håller varje position i flera andetag. Sedan byter man till en annan position och håller den i flera andetag och så fortsätter klassen på det viset.

vinyasayoga med lizette pompe

Långa sekvenser binds ihop till vinyasa

Under en vinyasayogaklass stannar du vanligtvis också i poserna under flera andetag. Den stora skillnaden är att i vinyasayoga binds långa sekvenser av positioner ihop till en vinyasa, eller övergång, för att skapa ett flöde. En viktig aspekt i dessa vinyasa-övergångar är att man synkroniserar rörelsen med andningen.

Fördelar med vinyasayoga

  • Ger ett bra flöde av prana och energi i kroppen.
  • Genom att repetera många gånger får man igång rörelsen ordentligt i hela kroppen.
  • Skapar en glädje i kroppen.
  • Stärker sinnet, du kan jobba med olika chakraobalanser och olika mentala sinnesstämningar.
  • Stärker andningen, vilket är väldigt läkande.
  • Passar alla.

Att tänka på om du testar vinyasayoga

  • Klasserna i vinyasayoga ser olika ut från gång till gång.
  • Vinyasayoga håller ett medelintensivt tempo. Känner du dig uppvarvad kanske en lugnare yogaform som yinyoga, är ett bättre val.

 

På bilderna ser du yogaläraren Lizette Pompe. Foto: Kalle Börjeson

Redaktör