”Tai chi är som ett rinnande vatten av rörelser”

”Tai chi är som ett rinnande vatten av rörelser”