Djup närvaro och vibrerande livskraft – i qisång möts qigong och sång...

Djup närvaro och vibrerande livskraft – i qisång möts qigong och sång