Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en både dynamisk och energigivande form av yoga med ett stort fokus på andningen. Kundaliniyogan använder sig av flera moment på en och samma gång, en övning kan innehålla både en kroppsställning, handposition, kroppslås, ögonfokus och mantra, vilket gör den mycket kraftfull.

Kundaliniyoga förklarat – det här bör du känna till och så här gör du

Är du nyfiken på kundaliniyoga? Kanske har du läst om mantran och kundalinikraften och vill veta mer innan du anmäler dig till en kurs? Då har du hamnat rätt, här går vi igenom de mest grundläggande momenten och termerna, och därefter kan du klicka dig vidare till ett yogapass online.

Mantran, kriyas och mudras – alla är de delar av ett kundaliniyogapass med syfte att väcka kundalinikraften. Men vad betyder de?

Innan vi går in på det gör vi bäst i att beskriva kundaliniyogans historia och dess inverkan på ett yogapass.

Här kan du se filmen i valfritt format.

Hur kundaliniyogan växte fram

Det finns flera olika skolor av kundaliniyoga. Den i västvärlden mest kända är en dynamisk form av yoga som kom till väst i slutet på 60-talet med den indiske yogin, Yogi Bhajan, eller Harbhajan Singh Puri som var hans namn vid födseln.

Kundaliniyoga var under lång tid något som endast lärdes ut mellan en elev och dennes lärare. Detta bröt Yogi Bhajan mot 1969 då han, som en av några få, började undervisa öppet i USA.

Den som utbildar sig till kundaliniyogalärare får veta att kundaliniyogan är flera tusen år gammal men att det som lärs ut på de flesta utbildningar idag är kundaliniyoga enligt Yogi Bhajan.

kundalini punjab

Kundaliniyogan är baserad i mångtusenåriga yogiska principer och har formats och utvecklats sedan 60-talet för att anpassas för den moderna.

Åsikterna går isär om exakt hur gammal kundaliniyoga är. Läs gärna Josephine Selanders text om yogans ålder.

De mantran som används inom kundaliniyogatraditionen är på språket gurmukhi, ett språk som kommer från provinsen Punjab i norra Indien. Det härstammar ur sanskrit men är alltså inte sanskrit, vilket brukar vara det sedvanliga språket inom yoga.

Obereonde journalistik i yogans värld

Ja tack, jag vill ha full tillgång till yogafordig.nu för 19 kr/mån.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev från Yoga för dig!

kundalinilkraft och kundalinienergi

Kundalinikraften – kundalini shakti ­– slumrar inom dig

Ordet kundalini är sanskrit och betyder ihoprullad. Kundalini shakti är den urkraft som vi alla har inom oss. Precis som i tidig österländsk religion säger man ur ett yogafilosofiskt perspektiv att denna vilande potential ligger ihoprullad längst ner i ryggraden.

Kundaliniyogans förespråkare hävdar att så länge kundalini shakti ligger slumrande inom oss är vår upplevelse av livet och oss själva begränsad. Vårt medvetande är begränsat och tillvaron upplevs som begränsad. Enligt den yogiska traditionen har vi inte tillgång till all vår kraft och vi använder inte hela vår potential som människor utan har en stor del som ligger slumrande inom oss.

När kundalini shakti vaknar till liv inom oss upplever vi livet som mer multidimensionellt och mångbottnat. Intuitionen blir starkare och vi får förmågan att uppleva på ett djupare plan hur allting hänger samman.

Gör dig medveten om din kraft

I kundaliniyoga stimuleras kundalini gradvis och balanserat och hjälper dig att bli medveten om din kraft och vem du är. Samtidigt förbereds och stärks kroppen så att den kan handskas med denna kraft och den energi som frigörs, så att processen ska vara så balanserad som möjligt.

Alla former av yoga eftersträvar en förening mellan kropp, sinne och själ samt att stimulera och reglera kundalinikraften för att uppnå en ökad medvetenhet och få en upplevelse av den egna sanna identiteten.

Kundalinikraften är inget som bara tillhör och diskuteras inom kundaliniyoga utan återfinns inom all traditionell yoga.

Utbildar du lärare inom kundaliniyoga? Se till att vara med i vår artikel om utbildningar inom kundaliniyoga. Kontakta oss för att få veta mer!

Metoden ger dig mycket energi

Målet inom kundaliniyoga är att bygga fysiskt välmående, självkännedom och balans. En kriya (en sekvens av övningar) inleds med ett intoningsmantra och sedan följer ett antal kroppsställningar och rörelsemönster ihop med handpositioner (mudras), andningstekniker och tekniker för att fokusera sinnet. Olika kriyor har olika effekt och det är den exakta ordningsföljden av övningarna som ger det utlovade resultatet.

Passet avslutas med avslappning och meditation. Metoden bidrar till att skapa balans mellan anspänning och avslappning, är enkel och passar för alla åldrar oavsett vilken fysik man har.

mudra

Det här betyder de tekniska termerna:

Mantran är speciella ljudkombinationer som har särskilda effekter. Mantran anses förändra sinnets mönster och hjärnans kemi genom vibrationer som finns i själva ljudet, och genom att tungan berör olika punkter i gommen. Här kan du läsa om mantrat sat nam. 

Kriya är en bestämd sekvens av övningar som tillsammans ger en specifik effekt, läs gärna vår text om den klassiska mantrameditationen kirtan kriya.

En mudra är en hand/fingerställning som leder energi till olika delar i hjärnan.

lycklig med kundalini

Därför ska du utöva kundaliniyoga:

  • Löser upp blockeringar i kroppen och frigör livsenergi.
  • Stimulerar hormonell balans.
  • Ger mental klarhet och styrka, stärker förmågan att vara balanserad även i utmanande situationer.
  • Stärker din förmåga att leda dig själv i livet och ta medvetna beslut.
  • Ger mer energi och uthållighet, viljekraft och handlingskraft.
  • Bättre fokus.
  • Ökad livsglädje.
  • Minskar problem med rygg, axlar samt nacke.
  • Kräver inte överansträngning och hjärtat behöver därför inte jobba så hårt. Du blir avslappnad.
  • Bättre sömn.

Passar dig och alla andra

Kundaliniyoga är en kraftfull och transformerande yogaform. Övningarna är dock relativt enkla att utföra och passar nästan alla oavsett ålder och fysiska förutsättningar. Utmanande övningar går att anpassa. Du behöver med andra ord inte vara speciellt rörlig eller vältränad för att kunna utöva kundaliniyoga.

kundaliniyoga och fokus

En kraftfull och dynamisk form av yoga

Det som kännetecknar kundaliniyoga och i viss mån skiljer denna yogaform från andra former av yoga är att den är både dynamisk och energigivande med ett stort fokus på andningen och på att bemästra sinnet snarare än den fysiska kroppen.

Yogaformen kallas dynamisk eftersom de flesta övningarna kombinerar rörelser med kraftfull andning.

Vikten ligger på att frigöra energi i kroppen för att skapa balans inom oss. Det är en form av yoga som använder sig av flera moment på en och samma gång, en övning kan exempelvis innehålla både en kroppsställning, handposition, kroppslås samt ögonfokus och mantra, vilket gör den extra kraftfull.

kundalini tradition

Kundaliniyogan betonar vikten av traditionen

I kundaliniyoga finns det ett större fokus på den mentala och andliga delen av yogan än i många andra yogaformer.

Dessutom betonas vikten av tradition – länken tillbaka till alla lärare som gått före och ­– som kundaliniyogalärare skulle kunna uttrycka det ­– visdomen som har flödat genom dem. Denna länk kallas för den gyllene kedjan (the golden chain) och anses bilda en mental kanal av energi, visdom och skydd, som förs över till den som kopplar upp sig på länken och vidare till de eventuella eleverna.

För att koppla upp sig på denna länk används mantrat ”ong namo guru dev namo” även kallat ”adi mantra”. Det är därför som varje kundaliniyogaklass alltid börjar med att tona in med detta mantra. När klassen är klar tonas den ut med mantrat ”sat nam” vilket betyder ”obegränsat varande är min sanna identitet”.

Författare: Stina Johansson och Anna Nykvist

Redaktör