Fokus på andning och meditation i kundaliniyogan

Fokus på andning och meditation i kundaliniyogan