Yoga till fots kan ha många positiva effekter på din hälsa. Vi förklarar hur breathwalk fungerar och varför.

Breathwalk är en form av yoga till fots. En promenad där du kopplar tekniker från yogan till dina steg i syfte att uppnå lugn, fördjupad närvaro och medvetenhet, eller för att hitta kraft och fylla på med ny energi.

Ett breathwalkpass börjar med yogarörelser och avslutas med meditation.

Sammantaget kan man säga att det är ett yogapass där du lägger till promenad och natur.

Film och ljudfil så att du kan prova på

breathwalk

Introduktion till breathwalk – 7 minuter där Camilla Lund Elander delar med sig av sin kunskap

Testa breathwalk. Ljudfil som guidar dig när du ger dig ut i naturen för att prova på breathwalk.

Förr i tiden gick vi långa sträckor

Den form som lärs ut i Sverige av Yoga Dimensions och de certifierade lärare som finns i Sverige, grundar sig på kunskap om hur andning, meditation, yoga och rörelser påverkar kroppen ur ett västerländskt perspektiv, och väver in kinesisk medicin och medveten uppmärksamhet från buddistiska traditioner.

Förr fick vi ofta gå långa sträckor för att finna mat och skydd, men vi har också vandrat för andliga upplevelser sedan urminnes tider.

– Att promenera med andningstekniker som ger oss en paus från rusande tankar och som gör att vi kan vara mer närvarande stärker oss både själsligen och fysiskt, säger Camilla Lund Elander, som utbildar och certifierar lärare i breathwalk via sitt företag Yoga Dimensions.

Obereonde journalistik i yogans värld

Ja tack, jag vill ha full tillgång till yogafordig.nu för 19 kr/mån.

Ja tack, jag vill ha nyhetsbrev från Yoga för dig!

Rörelser för att förbättra hållning och andning

Varje breathwalkpass börjar med rörelser för att förbättra hållning och andning, öka cirkulationen, sträcka ut muskler och mjuka upp kroppen.

En breathwalk innehåller en stund där du som utövare bara går, känner in hållningen och justerar sättet du går på för att promenaden ska bli mjukare, mer harmonisk och dina rörelser mer välbalanserade.

Genom att ändra sättet vi går kan vi påverka balans, syn och muskulatur.

Breathwalk gör dig medveten om hur du andas

Andningen är central i breathwalk precis som i yoga. Under en breathwalk blir du mer medveten om hur du andas. Du får öva dig i att fördjupa andetaget och förbättra andningen. Under promenaden läggs yogans andningstekniker till stegen.

Hur de ser ut kan variera beroende på vilket pass man gör.

Olika andningsmönster påverkar oss på olika sätt och vi kan använda dem för att få mer lugn eller välja ett andningsmönster som passar bra för att öka energinivåerna i kroppen.

Mantran används av flera anledningar

Breathwalken innehåller även andra tekniker från yogan som till exempel bruket av mantran, eller ord som du upprepar, i syfte att vila från tankar, få större fokus och bjuda in ett annat energiflöde.

Normalt sätt tänker du tusentals tankar under en dag. När du upprepar ett mantra får du vila från dessa tankar och det kan hjälpa dig att sedan få perspektiv på det du grubblar över.

Du bryter den strida strömmen av tankar och kan bryta tankemönster som kanske inte gynnar dig i längden.

När du går synkroniserar du andningen med stegen samtidigt som mantrat hjälper dig att nå djupare koncentration.

I bästa fall kan detta leda till att du blir bättre på att fokusera även utanför breathwalk-passen.

Alternerar mellan att hålla fokus och släppa fokus

– För att må bra psykiskt behöver vi kunna alternera mellan att koncentrera oss och att släppa uppmärksamheten. Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och ett ”wandering mind”, det vill säga att vi hela tiden dras med av våra tankar och har svårt att hålla uppmärksamheten på ett ställe en längre tid, säger Camilla Lund Elander.

I en breathwalk alternerar du mellan att vara fullt fokuserad och att vara öppen för alla sinnesintryck.

– Det gör att vi även blir bättre i vardagen på att alternera mellan att hålla fokus och släppa det, för att mjukt ta in det vi upplever.

utbildning kundaliniyoga

Mudras används inom breathwalk

Till andningen, stegen och mantran läggs även fingerrörelser, så kallade mudras.

– Händerna har också varit oerhört viktiga för vår evolution och förmåga att kommunicera och skapa.  Genom att röra fingrarna påverkar vi hjärnan.  Både i den traditionella kinesiska medicinen och ayurvedan menar man att man kan påverka flödet av livskraft i kroppen genom att trycka på punkter på bland annat fingertopparna, säger Camilla Lund Elander.

Kundaliniyogameditationen kirtan kriya, där man rör fingrarna på samma sätt som i breathwalk, har visat sig effektiv för att påverka våra kognitiva förmågor positivt som att stärka områden i hjärnan för korttidsminne och exekutiv förmåga. Se artikeln om kirtan kriya i Yoga för dig.

yoga till fots i naturen

Det bästa från tre världar – promenad, meditation och att vistas i naturen

Att promenera har många positiva effekter på hälsan.

– Regelbundna promenader minskar risken för depression, för metabola syndrom, flera cancersorter och mycket annat. Rena mirakelmedicinen. I varje fall i det förebyggande skedet, säger Camilla Lund Elander.

Lägg därtill att meditation har en lugnande effekt på sinnet, motverkar stress, påverkar hjärnan positivt och kan hjälpa oss att hantera smärta, samt att vistas i naturen är bra för immunförsvaret, minskar risk för depressioner och kan få dig att läka bättre efter sjukdom.

Breathwalk, eller yoga till fots, innehåller alla dessa delar, vilket gör att passen har potential att påverka din hälsa positivt på många sätt.

Begreppet breathwalk är ganska nytt – men inte tekniken

Systematiseringen och nedskrivningen av Breathwalk-passen publicerades i boken Breathwalk – breathing your way to a revitalized Body and Mind  som utkom 2000.

Till Sverige kom det lite senare, och för några år sedan skrev vi artikeln Breathwalk – en yogaform på frammarsch.

Begreppet för att synkronisera andningen med stegen, breathwalk – eller andningsgång – är ganska nytt, men teknikerna som passen grundar sig på är gamla.

Breathwalk är en utveckling av kundaliniyogan men har rötter även i andra traditioner.

Att promenera för inre frid och andlig utveckling är inget nytt.

Tibetanska och japanska munkar använde liknande tekniker

De tibetanska Lung-Gom-Pa-munkarna sägs ha kunnat springa 48 timmar utan vila. Lung betyder prana/livsenergi. Gom betyder meditation/fokuserad uppmärksamhet. Lung-Gom- Pa = den som lärt sig att kontrollera prana/livskraft genom pranayama/andningsövningar.  De förberedde sig i flera år med kraftfulla andningstekniker, mantran och meditation.

I Japan finns traditionen med munkar som tränar sig för 1000 maraton på 1000 dagar.

I Europa finns pilgrimsvandringarna till Santiago de la Compostela i Spanien som vandras av religiösa skäl men också av många bara för att njuta av själva vandringen och stillheten den ger. Sikhismens grundare Guru Nanak (1469-1539) sägs ha vandrat med andningsmönster som används i breathwalk.

I breathwalk används fysiska rörelser och medveten närvaro och kroppsscanning vilket också Tendaimunkarna i Japan använder sig av.

Teknikerna att kombinera mantran och andningsövningar använde munkar i Tibet redan på 1000-talet.

Breathwalk är inte religiöst, utan fokuserar på den inre upplevelsen. Men dess tekniker och kunskapen om hur de påverkar är ändå sprunget ur traditioner med nära band till religion.

yogavandring

Liknande träningsformer

Det finns i Sverige och många andra länder träningsformer som har många gemensamma nämnare med breathwalk, som exempelvis yogavandringar och skogsbad.

Det viktigaste är dock inte vad aktiviteten heter, utan att man kommer ut en stund, promenerar och blir medveten om sin andning och intrycken från naturen.

Andas!

Texten är skriven av Camilla Lund Elander i nära samarbete med redaktionen för Yoga för dig. 

Källor:

Promenader/fysisk aktivitet och minskad cancerrisk:

Journal of Clinical Oncology

American Association for Cancer Research

Promenader/fysisk aktivitet och depression:

American Journal of Preventive Medicine

Studie vid Karolinska Institutet

Promenader och metabolt syndrom:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/met.2009.0090

https://www.farledare.se/om-oss/aktuellt/295-tre-dagars-traning

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2015/02/rask-daglig-promenad-for-inaktiva-okar-livslangden/