Indiens premiärminister: ”Yogan förenar oss i hälsa och lycka”

yogalärarutbildning på Yogadevi

Yogautbildning på Yoga Devi.

Indiens premiärminister: ”Yogan förenar oss i hälsa och lycka”

helhetsakademin yogalärarutbildning