Forskning: Yoga kan hjälpa personer med GAD

Forskning: Yoga kan hjälpa personer med GAD

helhetsakademin yogalärarutbildning