Övergrepp, manipulation och annan maktutövning – vittnesmål från ...

Det måste sluta Yogans mörka sida

Övergrepp, manipulation och annan maktutövning – vittnesmål från en mörk sida av yogans värld

Yogaskolan