Linda slutade yoga på grund av knäproblem – nu kan hon anpassa yogaposi...

Linda slutade yoga på grund av knäproblem – nu kan hon anpassa yogapositioner med block och bolster

Yogaskolan