Tusentals hyllar B.K.S. Iyengar på 100-årsdagen av hans födelse

yogalärarutbildning på Yogadevi

Yogautbildning på Yoga Devi.

Tusentals hyllar B.K.S. Iyengar på 100-årsdagen av hans födelse

helhetsakademin yogalärarutbildning