Därför påverkas vi så olika av samma åktur – ökad insikt med yo...

Därför påverkas vi så olika av samma åktur – ökad insikt med yoga och meditation