Josephine Selander: Jag tror inte på en gubbe på ett moln, men jag tror p...

Josephine Selander: Jag tror inte på en gubbe på ett moln, men jag tror på något…