”Hur ser ditt gränssnitt ut mot omvärlden?”

”Hur ser ditt gränssnitt ut mot omvärlden?”