Göran Boll: Visionärerna är framtidens ledare

Göran Boll: Visionärerna är framtidens ledare