Påtvingad corona-isolering kan föra oss närmare varandra

Påtvingad corona-isolering kan föra oss närmare varandra