Som internationellt diplomerad yoga och meditationslärare, internationellt certifierad yogaterapeut, föreläsare, skapare av yogaformen mediyoga och grundare av Mediyogainstitutet, som utbildat tusentals instruktörer inom vården har Göran genom åren haft ett avgörande inflytande över hur yoga används allt bredare inom vården, både i Sverige och i andra länder. Några områden där Göran varit aktiv med yoga sedan mitten av 1990-talet är:

Näringslivet
Som pionjär inom och drivande kraft bakom yogaträning i stor skala inom det svenska näringslivet har Göran sedan mitten av 1990-talet introducerat yoga på flera hundra av Sveriges största och mest välkända arbetsplatser. Investors utbildningsföretag Novare anlitade under flera år Göran i all sin ledarskapsutbildning och när Handelshögskolan Executive Education 2015 fick i uppdrag att ”teambuilda” de 270 högsta cheferna inom Telias olika dotterbolag över världen var Göran och yogan en integrerad del i det projektet.

Vård och Forskning
Under perioden 1998-2018 som inleddes med att Karolinska institutet genomförde en yogisk ryggstudie medverkade Göran i mer än 90 procent av all svensk forskning på yoga, inklusive två av världens största yogastudier vid hjärtsjukdom, på Danderyds sjukhus och vid Karolinska universitetssjukhuset. Forskningen ledde till att den svenska sjukvården 2010 med Danderyd i spetsen började ta in yoga som rehabilitering till olika patientgrupper på ett sätt som innebär att Sverige numera är världsledande när det gäller implementering av yoga inom vården. Mediyoga finns idag i hjärt- och cancervård, inom primärvård, psykiatri och i den palliativa vården, på hundratals vårdcentraler och sjukhus över hela Skandinavien.

Skolor och universitet
Vid sidan av att ha introducerat yoga i olika grundskolor och gymnasier anlitas Göran brett inom universitetsvärlden och dess olika ledarskapsutbildningar, med bland annat Linköpings universitet som ett återkommande exempel. Under fem år föreläste han om yoga på KI:s läkarutbildning och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit in Göran löpande i sina högre ledarskapsprogram sedan 2012.

Internationellt
Internationellt har Göran föreläst för och vidareutbildat yogainstruktörer, lärare, terapeuter med flera i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Holland, England och USA sedan 2001. I Indien har han föreläst på Kaivalyadhama, ett av världens äldsta yogaforskningsinstitut. Sedan sekelskiftet medlem av The International Association of Yoga Therapists där han bland annat medverkat vid framtagandet av organisationens globala riktlinjer för utbildning och certifiering av yogaterapeuter. Varande C-IAYT – Certified Yoga Therapist är Göran sedan 2013 även en del av IAYT Advisory Council.

Yogautbildningar
Åren 2000-2008 var Göran huvudlärare för en av de mest framgångsrika kundaliniyogalärarutbildningarna i Skandinavien. 2003-2006 vidareutbildade han yogalärare från olika traditioner över hela Tyskland i konsten att föra in yoga i näringslivet och 2006 skapade han en yogautbildning för vårdpersonal. Den har sedan dess utexaminerat flera tusen lärare, instruktörer och terapeuter i mediyoga över hela Skandinavien och USA. Yogayama i Stockholm anlitade Göran som gästlärare i sin yogalärarutbildning 2012-2016.

Idag
Intresset för yoga ökar i alla delar av samhället. Enligt en undersökning återfanns yoga på tio i topp-listan över det som svenska folket helst vill ägna sig åt. Sedan Göran 2016 lämnade rodret över mediyoga, både i Sverige och internationellt till andra inom organisationen har han arbetat med att utveckla ”I am projektet” i syfte att fortsätta sprida kunskap om yoga, meditation och medvetenhet, i Sverige och internationellt.

Efter tre års paus – hösten 2019 startar I am projektets instruktörsutbildningar, med Göran som huvudlärare. Målsättningen är att tillgängliggöra dessa kraftfulla tekniker till alla som är intresserade och har behov av dem.
3 RESULTS
Sort by: Oldest Newest