Camilla Sköld

  • Certifierad lärarutbildare i mindfulness, Medicine Doktor i neurovetenskap och sjukgymnast
  • Webbplats
Camilla Sköld, Med Dr i neurovetenskap och legitimerad sjukgymnast, har grundläggande psykoterapeututbildning med relationell inriktning, är grundare av Center for Mindfulness Sweden, CfMSweden.

Camilla är certifierad lärarutbildare i Mindfulness Baserad Stress Reduktion, MBSR från Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School i USA och CfMS erbjuder lärarutbildning i flera olika Mindfulnessbaserade program sedan 2008.

Camilla har också undervisat internationellt på CFM i USA 2011-2013.

Camilla är initiativtagare till och kursansvarig för Mindfulnessbaserad Stresshantering på Karolinska Institutet, som sedan 2007 erbjuds inom ramen för alla grundutbildningsprogrammen.
Detta var den första kursen i mindfulnessbaserad metodik vid en medicinsk fakultet i Sverige.

Camilla har engagerat sig i Centrum för Social Hållbarhet, CSS vid Karolinska Institutet som arbetar för att skapa forskning, utbildning och spridning av medkänsla och altruism i samhället.
1 RESULTS
Sort by: Oldest Newest