Prestationsgummans dilemma: ”Vill jag inte att deltagarna ska bli glada?...

yoga love

Prestationsgummans dilemma: ”Vill jag inte att deltagarna ska bli glada?”